De Odijkseweg is een smalle fietsstraat. Om deze smalle fietsstraat te ontlasten van het intensieve autoverkeer, is in het verleden tot twee keer toe zonder resultaat gepleit voor een directe aansluiting van het winkelpark op de Rondweg.

Vrijwel de gehele gemeenteraad, behalve de fractie van de ChristenUnie heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de veiligheid op de Odijkseweg te vergroten. Hiervoor wordt een onafhankelijke bemiddelaar ingeschakeld.

Published in Politiek
zaterdag, 14 juni 2014 12:15

Agenda Rondetafelgesprek 24 juni a.s.

Op 24 juni staan de volgende Rondetafelgesprekken gepland. In deze ronde staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Published in Politiek
dinsdag, 10 juni 2014 18:26

Motie: grip op geld

De gemeente heeft het afgelopen jaar minder uitgaven gedaan voor financiële ondersteuning van sociale minima. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2013 die werden besproken tijdens de raadsvergadering vorige week. GroenLinks vraagt zich af of er voldoende inzicht is bij het sociaal loket en bij andere informatiepunten. Krijgen de minima wel de juiste informatie? Wordt het doen van aanvragen voor ondersteuning wel aangemoedigd?

Published in Politiek
dinsdag, 13 mei 2014 19:00

Houten maken we samen!

'Houten maken we samen' is het motto van het beleidsakkoord dat dinsdagavond 13 mei is gepresenteerd. In het akkoord zijn de ambities van het nieuwe college beschreven. Deze ambities zijn er ten aanzien van het behouden van de kwaliteit van Houten, ten aanzien van de financiële uitdaging, ten aanzien van de nieuwe taken die op de gemeente afkomen in het kader van de transities, maar ook ten aanzien van wat in de afgelopen periode ‘veranderkracht’ is genoemd.

Published in Politiek
De politieke partijen die in de gemeente Houten de komende vier jaar de coalitie vormen - D66, VVD, CDA en PvdA - hebben vandaag hun beleidsakkoord 2014-2018 gepresenteerd. Hierin geven de partijen op hoofdlijnen aan welke ambities zij in deze 'regeerperiode' nastreven. Motto van het akkoord is 'Houten maken we samen'.
Published in Gemeente nieuws
zaterdag, 03 mei 2014 15:00

Waar gaan de RTG's van 27 mei over?

Dinsdag 27 mei wordt een rondetafelgesprek georganiseerd. In dit artikel kunt u lezen waar de raadsvoorstellen over gaan.

Published in Politiek
woensdag, 30 april 2014 17:00

Waar gaan de RTG's van 20 mei over?

Dinsdag 20 mei worden er rondetafelgesprekken georganiseerd.In dit artikel kunt u lezen waar deze raadsvoorstellen over gaan.

Published in Politiek
donderdag, 17 april 2014 09:00

Behoud maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is van grote waarde voor onze samenleving. Het laat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en doet beseffen dat het goed en leuk kan zijn om je belangeloos in te zetten voor anderen. Niet alleen de maatschappelijke organisaties, ook de scholen zelf hebben veel baat bij de maatschappelijke stage. Het is één van de werkvormen waarbij leerlingen allerlei extra vaardigheden en competenties kunnen opdoen, die ze in hun verdere loopbaan goed kunnen gebruiken.

Published in Politiek

D66, VVD, CDA en PvdA in Houten nodigen u uit om op dinsdag 6 mei mee te denken en praten over het thema ruimte voor de samenleving: op zoek naar een nieuwe bestuursstijl. Het is de eerste van een serie bijeenkomsten, waarbij één ding vaststaat: voor het ontwikkelen van een nieuwe bestuursstijl bestaat geen blauwdruk, het is een proces waarin overheid en samenleving samen op zoek moeten naar hoe ze dit gaan vormgeven.

Published in Gemeente nieuws
vrijdag, 11 april 2014 15:00

Agenda Raadsvergadering 15 april

Komende week vergadert de gemeenteraad op dinsdag 15 april. Er wordt gedebatteerd over het rapport van de rekenkamercommissie "Van groei naar beheergemeente: deugdelijk materieel en financieel beheer van de openbare ruimte in Houten".

Published in Politiek
Pagina 1 van 6