Op donderdag 3 juli houdt de gemeenteraad een thema-avond over het bestuursakkoord van het nieuwe college en de nieuwe bestuursstijl.

Dit onderwerp is eerder besproken tijdens een bijeenkomst in College De Heemlanden op 6 mei jl. Daar werd van gedachten gewisseld over het thema ruimte voor de samenleving: op zoek naar een nieuwe bestuursstijl. Een stijl die ruimte biedt voor maatschappelijk initiatief en ondernemerschap.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Op dinsdag 24 juni vond er een rondetafelgesprek (RTG) plaats, in alle gevallen was het onderwerp 'bouwen'. Het werd door een zeer groot aantal insprekers een lange avond met verschillende uitkomsten per onderwerp. De meeste mensen in het masaal opgekomen publiek kwamen voor de herontwikkeling van de locatie Bogermanschool; de raadzaal was te klein zodat werd gezorgd dat het gesprek ook in het restaurant via het scherm te volgen was.

Gepubliceerd in Politiek
zaterdag, 14 juni 2014 14:15

Agenda Rondetafelgesprek 24 juni a.s.

Op 24 juni staan de volgende Rondetafelgesprekken gepland. In deze ronde staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Gepubliceerd in Politiek
dinsdag, 10 juni 2014 20:26

Motie: grip op geld

De gemeente heeft het afgelopen jaar minder uitgaven gedaan voor financiële ondersteuning van sociale minima. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2013 die werden besproken tijdens de raadsvergadering vorige week. GroenLinks vraagt zich af of er voldoende inzicht is bij het sociaal loket en bij andere informatiepunten. Krijgen de minima wel de juiste informatie? Wordt het doen van aanvragen voor ondersteuning wel aangemoedigd?

Gepubliceerd in Politiek
dinsdag, 13 mei 2014 21:00

Houten maken we samen!

'Houten maken we samen' is het motto van het beleidsakkoord dat dinsdagavond 13 mei is gepresenteerd. In het akkoord zijn de ambities van het nieuwe college beschreven. Deze ambities zijn er ten aanzien van het behouden van de kwaliteit van Houten, ten aanzien van de financiële uitdaging, ten aanzien van de nieuwe taken die op de gemeente afkomen in het kader van de transities, maar ook ten aanzien van wat in de afgelopen periode ‘veranderkracht’ is genoemd.

Gepubliceerd in Politiek
De politieke partijen die in de gemeente Houten de komende vier jaar de coalitie vormen - D66, VVD, CDA en PvdA - hebben vandaag hun beleidsakkoord 2014-2018 gepresenteerd. Hierin geven de partijen op hoofdlijnen aan welke ambities zij in deze 'regeerperiode' nastreven. Motto van het akkoord is 'Houten maken we samen'.
Gepubliceerd in Gemeente nieuws
zaterdag, 03 mei 2014 17:00

Waar gaan de RTG's van 27 mei over?

Dinsdag 27 mei wordt een rondetafelgesprek georganiseerd. In dit artikel kunt u lezen waar de raadsvoorstellen over gaan.

Gepubliceerd in Politiek
woensdag, 30 april 2014 19:00

Waar gaan de RTG's van 20 mei over?

Dinsdag 20 mei worden er rondetafelgesprekken georganiseerd.In dit artikel kunt u lezen waar deze raadsvoorstellen over gaan.

Gepubliceerd in Politiek
donderdag, 17 april 2014 11:00

Behoud maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is van grote waarde voor onze samenleving. Het laat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en doet beseffen dat het goed en leuk kan zijn om je belangeloos in te zetten voor anderen. Niet alleen de maatschappelijke organisaties, ook de scholen zelf hebben veel baat bij de maatschappelijke stage. Het is één van de werkvormen waarbij leerlingen allerlei extra vaardigheden en competenties kunnen opdoen, die ze in hun verdere loopbaan goed kunnen gebruiken.

Gepubliceerd in Politiek

D66, VVD, CDA en PvdA in Houten nodigen u uit om op dinsdag 6 mei mee te denken en praten over het thema ruimte voor de samenleving: op zoek naar een nieuwe bestuursstijl. Het is de eerste van een serie bijeenkomsten, waarbij één ding vaststaat: voor het ontwikkelen van een nieuwe bestuursstijl bestaat geen blauwdruk, het is een proces waarin overheid en samenleving samen op zoek moeten naar hoe ze dit gaan vormgeven.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws
Pagina 1 van 6